16 de juny 2009

Cartografia de muntanya, Editorial el Tossal


L'Àmbit us recomana la primera col·lecció de cartografies excursionistes del País Valencià, editat per El Tossal Cartografies.

Podríem dir que són uns mapes topogràfics, excursionistes, etnogràfics i turístics, una cartografia final que conté tots els elements topogràfics de la representació del terreny (Altimetria, Planimetria i Toponímia), els elements anomenats etnogràfics d’aquestos territoris (pous, aljubs, pous de neus, barraques de pastor, sènies, carboneres, etc.), més els elements destacats pel seu interès històric i/o turístic (ermites, paratges protegits, museus, edificis singulars, etc) ademés de les rutes excursionistes, tant homologades com proposades.
El mapa temàtic com a document visual és capaç de transmetre un important volum d’informació de forma instantània, i quasi l’únic amb capacitat de transmetre les relacions espacials dels diferents elements del territori. Per tant es converteix en una eina que ens obre les portes d’aquestes terres i ens orienta a través d’elles, permetent-nos conèixer en directe el seu valor, gaudint dels pobles, els masos i la natura, a un ritme assossegat, tranquil i respectuós, mitjançant el senderisme o la bicicleta.