18 de març 2013

LES BRIGADES INTERNACIONALS A BENICÀSSIM



Aquest llibre és un recull tot allò que es va tractar a les Jornades de Memòria Històrica (anys 2010 i 2011) i d'homenatge a les Brigades internacionals que van estar a Benicàssim en 1937.

Es presenta la informació de manera ordenada i rigorosa incloent la gran varietat de temes exposats: d’estudis acadèmics, investigacions, reflexions conceptuals, testimonis, homenatges, etc.

Ja el tenim a la venda.







____________
Este libro recoge todo lo que se trató en las Jornadas de Memoria Histórica (años 2010 y 2011) y de homenage a las Brigadas Internacionales que estuvieron en Benicásim en 1937.
Se presenta la información de manera ordenada y rigurosa, incluyendo la gran variedad de temas expuestos: estudios académicos, investigaciones, reflexiones conceptuales, testimonios, homenages, etc.

Ya a la venta